Každý den žij naplno,nikdy nevíš,jestli nějaké přijdou!

Hlídají skryté poklady pekelní psi?

19. března 2009 v 14:24 | Anetka |  Enigma
Hlídají skryté poklady pekelní psi?

Už celé stovky let se údajně na různých místech světa objevují děsivé přízraky černých psů s ohnivýma očima. Několik takových zjevení je zaznamenáno i v Praze. Jeden prý bývá spatřen u staré radnice na Hradčanech v Loretánské ulici, další se má pohybovat kolem rotundy sv. Martina na Vyšehradě. Některé legendy tvrdí, že jsou to poslové ďábla, jiné že hlídají ztracené poklady Existuje pro tento podivný fenomén nějaké vysvětlení?

Noc je temná a mezi pahýly holých stromů se proplétají cáry mlhy. Tmavými zákoutími pražského Vyšehradu prochází už jen pár opozdilých chodců. Je poslední říjen, dva dny před dušičkami. Na slavínském hřbitově u baziliky sv. Petra a Pavla problikávají světla svíček. Zvony zrovna začínají odbíjet půlnoc, když z hospůdky na hradbách vychází mladý pár. Míří k Cihelné bráně a dolů na Výtoň k železničnímu mostu. Po pár krocích se však mladík znenadání zprudka zastavuje a dívka vydává krátký pronikavý výkřik. Na cestě nedaleko rotundy sv. Martina totiž vidí zářit dvě ohnivě rudé oči, za nimiž je možné tušit obrys velikého psa! Temně černá silueta je obklopená podivným nazelenalým oparem. Znenadání se dává do pohybu směrem k Cihelné bráně a během pár okamžiků mizí ve zdi. Co to bylo? To přece nemohl být obyčejný pes!

Jsou pekelní psi poslové ďábla?

Podobná děsivá zjevení se údajně objevují skoro ve všech koutech světa. Obří černí psi, jejichž oči svítí pronikavě rudou září. "Právě oči jsou tím prvním, co lze ve tmě spatřit... Někteří svědci uvádějí, že ačkoliv je zvíře tak temně černé, ve tmě lze kolem něj rozeznat něco jako kouli nazelenalého svitu. Také z tlamy někdy pekelným psům místo jazyka šlehá plamen," popisuje spisovatel Otomar Dvořák (*1951) v knize Neuvěřitelné jevy a podivuhodné bytosti. Někdy prý tato ďábelská stvoření v okolí šíří zápach spálené síry, a když se pohybují, jako by se ani nedotýkala země, jen jejich drápy občas vykřesávají gejzíry jisker. Lidé jim už odpradávna přezdívají pekelní psi, poslové ďábla. "Traduje se, že kdo se těch bestií dotkne, toho obvykle zakrátko stihne smrt. Podle některých pověr už jenom spatřit černého psa znamenalo neodvratnou záhubu," tvrdí britský zoolog Karl P. N. Shuker (*1959). Podle jiných bájí zase tito pekelní psi hlídají skryté poklady...

Mají všichni svědkové halucinace?

Mnoho zkušeností s výskytem těchto strašidelných bestií mají údajně obyvatelé Britských ostrovů. Prakticky každý zdejší kraj má svého pekelného psa. Slavná je třeba pověst o Hergestově černém psu, která se vypráví v okolí rašeliniště Dartmoor v anglickém hrabství Devon. Místními obyvateli je považován za přízrak z pekla, a v 19. století inspiruje dokonce i slavného spisovatele Arthura Conana Doyla (1859-1930) k napsání románu Pes Baskervilský. Slovutný detektiv Sherlock Holmes v něm sice odhaluje, že jde o obyčejného psa, který je maskovaný za přízrak a má sloužit jako vražedná zbraň, ve skutečnosti však vysvětlení tohoto zvláštního úkazu zřejmě nebude tak jednoduché. Profesor psychologie dr. Simon Sherwood, který v současné době působí v Centru pro výzkum anomálních psychologických projevů na univerzitě v britském Norhamptonu, se zkoumáním těchto přízračných zjevení zabývá už několik let. Jak přiznává, sám prý v dětství jednoho pekelného psa viděl. Zprávy o pozorování těchto děsivých přízraků ovšem přicházejí nejen z Britských ostrovů, ale také ze Skandinávie, Francie, České republiky, a dokonce i ze Severní a Jižní Ameriky. Mají snad všichni svědkové tohoto úkazu halucinace?

Může přízrak zabít člověka?

Je srpen roku 1577. Věřící se scházejí v kostele východoanglického městečka Bungay na ranní mši. Bohoslužba je v plném proudu a kněz zrovna horlí z kazatelny, když se v boční lodi zčistajasna objevuje strašidelný černý pes! "Napadl šokované shromáždění věřících, zabil dvě osoby a třetí těžce popálil! Brzy na to znovu zaútočil v blízkém blythburském kostele, a když zmizel chrámovými dveřmi, zanechal na nich nápadné zuhelnatělé rýhy - stopy svých žhavých drápů. Toto znamení je prý na kostelních dveřích dodnes patrné," popisuje Otomar Dvořák. Zpráva o této tragické události je podrobně zaznamenána ve farní kronice a koncem 16. století otištěna také v místních novinách. Co se osudnou srpnovou neděli v kostele odehrálo? Zaútočila snad na věřící masová halucinace a zabila dva lidi? Nebo je vysvětlení tohoto děsivého úkazu nutné hledat někde jinde?

Hlídá pekelný pes vyšehradský poklad?

Pozorování těchto strašidelných zjevení je zaznamenáváno v dobách středověku stejně jako dnes. Také na pražském Vyšehradě se jich prý objevuje hned několik. "Od rotundy sv. Martina běhá v noci dolů přízrak černého psa se žhavým řetězem na krku. Ztrácí se v rohu bašty, kde je zazděná Jeruzalémská brána, dosud zvenčí patrná v koutě nad Přemyslovou ulicí," popisuje současný český spisovatel Martin Stejskal v knize Labyrintem tajemna. V oblasti původního hradiště, kde je později postavena zbrojnice, se má zase zjevovat ďábelský pes s krvavýma očima a plamenným jazykem, který za sebou vleče ohnivý řetěz. Podle starých pověstí střeží vyšehradské poklady. Tam, kde se zjevení točí dokola, je údajně skryt tajný vchod do sklepení ve vyšehradské skále. Přízraky černých psů se údajně mají objevovat i v dalších částech Prahy. "Jeden se vynořuje u staré radnice na Hradčanech mezi jedenáctou a dvanáctou v noci a doprovází vyděšené pozdní chodce až k Loretě, kde mizí u sochy sv. Barbory..." uvádí Otomar Dvořák. Může být přízrak pozůstatkem nějakých dávných magických obřadů našich předků?

Děsivé přízraky na neviditelném řetězu

Na tuto teorii vrhá zajímavé světlo zpráva otištěná 11. srpna 1877 v Národních listech. Nedaleko prastarého keltského hradiště u Stradonic na Berounsku je totiž 2. srpna nalezeno několik stovek zlatých keltských mincí. Právě v této oblasti se přitom údajně zjevuje záhadný přízrak černého psa s ohnivýma očima. Může snad mít nějakou souvislost s nalezeným pokladem? Mnozí badatelé se domnívají, že v případě mincí zakopaných u Stradonic se jedná o "rituální depot" - oběť keltským bohům. Nedaleko od místa nálezu se má totiž nacházet místo významné pohanské svatyně. Dokázali snad keltští druidové vytvořit přízrak démonického psa, který po celé věky hlídá jejich rituální území? "Když si shrneme různá svědectví o setkání lidí s přízračnými psy, zjistíme, že tato zjevení se pohybují v přesně vymezených hranicích určitých lokalit. Jako by skutečně byli k místu, které střeží, přivázáni neviditelným řetězem," tvrdí Otomar Dvořák. Mohou to snad být magicky vytvoření strážci?

Používají Slované psy jako stavební oběti?

Kryptozoolog Shuker upozorňuje, že se lidé s přízračnými psy setkávají na stále stejných místech. Objevují se na starých hřbitovech, křižovatkách opuštěných venkovských cest, poblíž starobylých zřícenin, megalitických staveb, pravěkých mohyl nebo prokletých míst. Manželé Naďa a Martin Profantovi navíc v knize Encyklopedie slovanských bohů a mýtů upozorňují na zajímavé souvislosti - archeologové totiž na mnoha nalezištích odhalují rituální hroby psů! "Pes jako stavební obětina se objevuje v základech opevnění či obytných staveb. Mrtvý pes zakopaný pod podlahou domu plnil nejspíše magickou funkci ochrany stavení," tvrdí manželé Profantovi. Mohlo rituální obětování a pohřbívání psů na určitých místech přivázat "psí duši" na nějaký skrytý energetický řetěz a vytvořit tak přízrak psa? Využívají snad staří Slované oběti psů k rituální ochraně svého území podobně jako dávní Keltové?

Hlídá mohylu vojevůdce Tyra psí přízrak?

Podle poznatků archeologů mnoho dávných kultur pohřbívá psa společně s jeho pánem, aby jej doprovázel při cestě na věčnost. "U všech starověkých národů byl pes považován za ideálního průvodce a společníka nejen v životě, ale i ve světě duchů - snad proto, že díky svým vynikajícím smyslům cítí a slyší věci, které jsou za hranicí lidského vnímání," tvrdí Otomar Dvořák. U mnoha kultur se traduje, že psi dokážou varovat před přítomností zlých duchů a zahánějí tyto nehmotné bytosti pryč od lidských sídel. A Slované o této výjimečné schopnosti psů zřejmě dobře vědí. Při archeologickém průzkumu Turského pole mezi Prahou a Kralupami nad Vltavou (podle pověstí se zde měla odehrát legendární lucká válka - pozn. red.) je prý v mohyle na pohorku Krliš odhalen překvapivý nález. Na úpatí mohyly, která má být místem posledního odpočinku slavného vojevůdce Tyra, je nalezena rituálně uložená kostra velkého psa! Pohřbívají Slované Tyra s jeho psem? Nebo snad provádějí záhadný rituál, který má vyvolat přízrak magického hlídače, aby střežil místo vojevůdcova odpočinku?

Jsou to strážci brány mezi světy?

Fenomén přízračných psů zkoumají výzkumníci z různých oborů už desítky let. Definitivní vysvětlení tohoto jevu se však zatím nedaří nalézt. Různých teorií ovšem existuje bezpočet. Kromě zmiňované hypotézy magického hlídače jsou tato zjevení některými badateli považována za duchy brutálně zabitých psů. Současný český výzkumník Jaromír Kapinus v knize Psychokinetické jevy vysvětluje, že podobná "strašidla" mohou být vytvářena velmi silnými emocemi. "Individuální podvědomí vyslalo krátce před smrtí silně emocionální myšlenky vědomí do okolí a jejich energie působením na hmotu tato místa prosytila psychicky, což vyvolá u citlivých osob jistá zjevení," tvrdí Kapinus. Objevuje se také názor, že přízraky pekelných psů mohou být duchovními bytostmi, které střeží průchod mezi světem živých a světem duchů. Další autoři upozorňují na skutečnost, že se tato zjevení objevují hlavně v místech tzv. Ley lines (dráhy, o nichž se soudí, že jimi proudí zemská energie - pozn. red.). Mohou snad být vytvořena nějakým dosud neobjeveným přírodním zákonem, který se projevuje v okolí těchto linií?

Může to být kulový blesk?

Podle badatele Otomara Dvořáka by mohla existovat úzká spojitost mezi pekelným psem a kulovým bleskem. V okolí přízraků se totiž objevují nezvyklé světelné (někdy i zvukové) fenomény. Tuto teorii by navíc podporoval i zmiňovaný případ pekelného psa z kostela v Bungay. Kostel s věží podle Dvořáka může fungovat jako anténa a mohl by při určitém napětí atmosférické elektřiny působit jako obří akumulátor. "Pekelný pes by v tom případě mohl být určitým typem plasmového výboje a podobu psa vsugeruje lidem to, že je obalen temnou koronou, jakousi složkou pro naše oko neviditelného vlnění, které působí dojmem černé plochy s rozpadavými konturami na okrajích, což může připomínat nějakou bujnou srst či vlající hřívu. Mezerami v této temné slupce občas probleskne žhavé jádro, které pozorovatel může považovat za ohnivé oči nebo jazyk," tvrdí Dvořák. To by však nevysvětlovalo původ pekelných psů, kteří se pravidelně objevují na stejných místech, což se v případě kulového blesku nedá předpokládat.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 an0nym000us an0nym000us | Web | 26. března 2014 v 19:02 | Reagovat

Myslím, že ti psi pocházejí z jiné dimenze. Nějakou astrální cestou se dostali sem. Cesta už pravděpodobně zmizela a jsou tu uvěznění. Keltové je mohli nalézt a přinutit je zůstat na určitém území.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama